Functies

2005 – 2007 –  Zeer Wijze Kapittel “La Réunion des Amis du Nord” – SCSRB / Brugge

2010 – 2013  – Redenaar Areopagus “Gotthold Ephraïm Lessing” – SCSRB / Gent

2010 – 2013  – Redenaar Kapittel “La Réunion des Amis du Nord” – SCSRB / Brugge

2011 – 2023  –  Stafmedewerker en contactpersoon voor België van de Stichting “Ritus en
Tempelbouw” en extern talent scout– Maçonniek studietijdschrift “THOTH”
uitgegeven door Stichting “Ritus en Tempelbouw” / Nederland

2013 – 2019 – Medewerker maçonniek tijdschrift GL-INFO uitgegeven door Grootloge van België

2013 – Initiatiefvoorsteller en coördinator Ode aan de Broederlijkheid 2013

2013 – 2018 – Redactiemedewerker GL-INFO, vanaf 2015 redacteur periodieke GLB-uitgaven

2014 – 2015 – Initiatiefvoorsteller en coördinator Dag van Ontmoeting 2015

2014 – 2016 – Extern ambassadeur Instituut Maçonnieke Vorming van het Grootoosten der Nederlanden / Commissie Wetenschap – GON/Rotterdam

2015 – 2018 – Initiatiefnemer en coördinator “Maçonniek Grensoverschrijdende Gemeenschappelijke Studiedagen 2016 – 2018″

2017 – 2019 – Initiatiefnemer en coördinator “Dagen van de Vlaamse en Nederlandse vrijmetselarij Gent – Middelburg 2017 – 2019″

2019 – 2021 – Initiatiefnemer, coördinator en teamlid “Ontmoetingsdagen Ritus en tempelbouw / Studiekring Trigonum Coronatum 2019 – 2021″

2020 – 2023 – Coördinator maçonnieke vorming loge ‘Václav Havel’ + LITHOS CL / Brugge


Opmerking: Belangrijke CV-elementen werden in vetjes gezet.