Studies en publicaties i.v.m. management

1983                    – Publicatie: Criteria voor een degelijke ambtsuitoefening van bevorderingsambten

1988 – 1991    – Cursus schoolbeheer – Vrije Universiteit Brussel

1989                  – Cursus schoolmanagement – Vlerick School voor Management Gent

1990                 – Publicatie: Crisismanagement voor de Scholengroep voor Gemeenschapsonderwijs DEURNE-SCHILDE-WIJNEGEM

1992                   – Cursus intuïtie en management – Zenith Training Instituut Antwerpen

1993                   – Cursus actiegerichte communicatie voor managers – Zenith Training Instituut Antwerpen


Opmerking: Belangrijke CV-elementen werden in vetjes gezet.