ONDERWIJS EN VORMING

Diverse engagementen in het onderwijs en het vormingswerk vormen een ‘hoofdas’ in mijn curriculum vitae als gevolg van mijn opleiding en mijn 37-jarige beroepsloopbaan in deze sector.

Toch is er steeds een grote wisselwerking waar te nemen met de andere actievelden uit mijn leven, nl.:

  • mijn ervaring en bedrijvigheid in de audio-visuele sector ondersteunde en stimuleerde mijn beroepsloopbaan;
  • en mijn managementgerichtheid deed mij mijn directieverantwoordelijkheid en de daarbij horende (crisis)aanpak van scholen en scholengroepen anders benaderen dan tot voordien gangbaar was in openbare dienst. Hierdoor lag ik samen met enkele andere collega’s aan de basis van nieuwe dimensies in het schoolbeleid zoals crisismanagement, huisstijlontwikkeling en mediabeleid, interne en externe communicatie evenals het ontwikkelen van specifieke promotie- en wervingsstrategieën en organisatieconcepten.

Voor meer gedetailleerde info klik op het betreffende tekstgedeelte hieronder:

STUDIES, PUBLICATIES EN REALISATIES IN DE ONDERWIJS- EN VORMINGSSECTOR

FUNCTIES IN DE ONDERWIJS- EN VORMINGSSECTOR