AUDIO – VISUELE COMMUNICATIE

Naast mijn beroepsbezigheden ontwikkelde een aanvankelijke hobby (fotografie) zich in de loop van de jaren ’70 tot een heuse mini-onderneming voor de productie en distributie van 16 MM-kortfilms en -documentaires. Na een hoogtepunt tussen 1978 en 1984, kwam er in deze bedrijvigheid een onderbreking van 1987 tot 1994 ten gevolge een sterke toename van mijn toenmalige beroepsverplichtingen. Vanaf 1997 hield ik mij uitsluitend bezig als onafhankelijk kunstfotograaf, eerst met diverse kleurenprojecten maar sinds 2005 concentreerde ik mij volledig op analoge zwart-wit fotografie.

Opvallend is de invloed van mijn andere werkterreinen, nl.:

  • mijn onderwijs- en vormingservaring uitte zich in het didactische en documentaire karakter van de eigen audio-visuele en filmrealisaties;
  • mijn managementgerichtheid, ondernemingsgeest en mijn voeling met strategie, public relations en organisatie, deden een hobbyclub via een goed draaiend team evolueren tot een kleine “onderneming”.

Voor meer gedetailleerde info klik op het betreffende tekstgedeelte hieronder:

STUDIES, PUBLICATIES EN REALISATIES IN DE AUDIO – VISUELE SECTOR

FUNCTIES IN DE AUDIO – VISUELE SECTOR