MANAGEMENT

Een belangrijke ontwikkeling in mijn curriculum gaat ongetwijfeld in de richting van strategisch management, organisatieconcepten, interne en externe communicatie, huisstijlontwikkeling en mediabeleid, promotie- en wervingsstrategieën.

Wat wellicht al vanaf 1973 sluimerend aanwezig was en zich manifesteerde in de opgang en de uitbouw van ETA AUDIOVISUALS VZW, kreeg een meer professionele impuls gedurende het ‘crisisdirecteurschap’ van de Gentse Middelbare Oefenschool in 1983-1984 en van de scholengroep KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE – SCHILDE – WIJNEGEM van 1989 tot 1994.

Sindsdien vormde een managementgerichte benadering wellicht een synthesegebied waarin mijn ervaringen zowel uit het onderwijs en vormingswerk als uit de audio-visuele sector samenvloeiden.

Het is niet uitgesloten dat juist het organiseren, het uitbouwen, het leiding geven en het communiceren spilelementen zijn die nauw aansluiten bij mijn persoonlijkheid en er mee de sterke kanten van bepalen.


Voor meer gedetailleerde info klik op het betreffende tekstgedeelte hieronder:

STUDIES EN PUBLICATIES I.V.M. MANAGEMENT

ERVARING IN DE MANAGEMENTSECTOR