Artikels

Gepubliceerd in THOTH, GL-INFO, ACTA MACIONICA, LOGOS, TRIGONUM CORONATUM, DIONYSOS, SCSR-SCRE-BULLETIN, de maçonnieke uitgeverij FAMA evenals uitgeverij ASPeditions.


 

2011 – Een uitnodiging tot reflectie: de Schotse Ritus en de wereldbeschouwelijke signatuur van haar adepten / Une invitation à la réflection : le Rite écossais et la signature philosophique de ses adeptes.

2011 – Het huidig maçonniek landschap in België arbeidend in de “blauwe” Graden

2011 – De Vrijmetselarij als breekijzer. / La Franc-maçonnerie en tant que levier.

2011 – Het Belgisch maçonniek boeket of de verrijkende waarde van het verschil.

2011 – “Vrij” en “kritisch” denken : de filosofische tandem van René Pieyns en Johan Braeckman.

2011 – De specifieke relatie tussen “vakmanschap” en “meesterschap”. Mijn creatief werk als fotograaf en schrijver in een maçonniek perspectief.

2013 – De verrijkende waarde van het verschil. Pleidooi voor  inter-maçonnieke ontmoeting en dialoog.

2013 – Beschouwingen bij externe en interne maçonnieke transparantie.

2013 – Ode aan de Broederlijkheid

2013 – Aan al mijn Achtbare Broeders en Zusters van de Schotse Ritus / A tous mes Vénérables Frères et Soeurs du Rite écossais

2013 – De uitdaging van het vrije denken. Ook vrijzinnigen kunnen zeloten zijn.

2014 – De eerste drie graden in maçonniek België.

2014 – Dag van Ontmoeting 2015: zoekend naar wegen van ontmoeting in het Belgisch-Nederlandse maçonnieke landschap

2015 – De Werkplaatsen schragen de toekomst van onze Orde

2015 – Wie, wat, waar: wegwijzer voor de vrijmetselarij in Nederland en Nederlandstalig België

Scan0001

2015 – Deviant gedrag in maçonnieke groepen, hun culturen en structuren ( gepubliceerd in ‘Vrijmetselarij, een leerschool voor ethisch gedrag? Elf beschouwingen uit de Voorjaarscolleges te Rotterdam in 2015

2015 – Struikelblokken en wegwijzers naar de toekomst: drie grote maçonnieke verhalenvertellers

2015 – Van ontmoeting naar samenwerking

2015 – Ode aan het Meesterschap

2016 – Bijdrage in: En bewaar het geheim. Intieme blikken van vrijmetselaars.

2016 – Bijdrage in: De zin van het leven

2016 – Broederschap doorbreekt grenzen

2017 – Vrijmetselarij is niet van gisteren

2018 – LITHOS CL zet eigentijdse maçonnieke accenten

2019 – Loges in de Lage Landen. Toekomst uit traditie, vrijheid in verbondenheid

2020 – 2022: Column “Meeting point” in Thoth

2022 – 2023 – Column ‘De Zeven Reden’ in Toth

2022 – Van vakmanschap naar meesterschap. Kleine canon van de maçonnieke vorming

2023 – Een Vernieuwend maçonnniek perspectief


Opmerking: Belangrijke CV-elementen werden in vetjes gezet.