Bouwstukken

1979 – 2004 – 10 persoonlijke werkstukken voor het bekomen van inwijdingen en  loonsverhogingen

1985 – Aan al mijn Broeders en Zusters

1995 – Van zoeken naar zwerven : de eeuwige Gezel

1997 – Over Grote Woorden en Dure Eden. De Vrijmetselarij tussen droom en werkelijkheid

1998 – De Vrijmetselarij tussen droom en werkelijkheid

2003 – Be-Spiegel-ingen. Een interobediëntiële evocatie in de Gezellengraad

2007 – Dienen wij elkaar eerst te erkennen alvorens elkaar te herkennen ?

2008 – Schotse Ontmoetingen: hoe groot en hoe sterk is de eenheid binnen de Schotse Verscheidenheid  ?

2009 – Initiatie, maçonnieke vorming, ontmoeting, broederlijkheid en recrutering : ziedaar vijf noodzakelijke pijlers om tot een kwalitatieve Kapittelarbeid te komen !

2009 – Is er ook eenheid in de Brugse maçonnieke verscheidenheid ?

2009 – Vergeten Werktuigen : het miskende belang van de Gezellengraad

2009 – Een driehoek onder spanning

2009 – Comment le terreau fertile produit par notre passé peut-il orienter notre avenir ?

2010 – De Werkplaats als hét maçonniek epicentrum bij uitstek

2012 – Aan al mijn ( Achtbare ) Broeders ( en Zusters ) ( van de Schotse Ritus )

2013 – Ode aan de Broederlijkheid

2013 – Dialoog over Amin MAALOUF, Emmanuel LEVINAS en Roger Burggraeve

2013 – Le trajet écossais dans la perspective du projet-processus maçonnique

2014 – Zoekend naar wegen van eendracht in het Nederlands-Belgische maçonnieke landschap:

over het belang van ontmoeting en samenwerking

2014 – Maçonnieke oecumene

2015 – Dag van ontmoeting 2015

2015 – Zoekend naar wegen van eendracht in het maçonnieke landschap

2015 – Zgn. ‘normaal’ en ‘afwijkend’ maçonniek gedrag

2015 – Op zoek naar aanbevelingen voor de Vrijmetselarij van morgen: een poging tot geïntegreerde visie vanuit de filosofische benadering van de Broeders André Vanhassel, Ronald Commers en wijlen Leo Apostel

2015 – 2018 – Vrijmetselarij voor morgen: eindelijk op weg naar ‘Meesterschap’? Een hopelijk verfrissende sociaal-wetenschappelijke benadering

2019 – 2020 – Loges in de Lage Landen. Toekomst uit traditie, vrijheid in verbondenheid.

2023 – Een vernieuwend maçonniek perspectief.


Opmerking: Belangrijke CV-elementen werden in vetjes gezet.